NATURVIDENSKABELIGT SELSKAB PÅ FYN
 
TORSDAG 25. NOVEMBER 1999 kl. 1930 på Odense Universitet auditorium 1:
KATALYSE 

Foredrag ved professor IB CHORKENDORFF, Interdisciplinary Research Center for Catalysis (ICAT),   DTU.
 

Katalyse er af afgørende betydning for vort  samfund og vurderes til at være involveret i 20-25 % af bruttonationalproduktet i den industrialiserede verden. Af de 20 mest solgte kemikalier på verdensplan fremstilles de 12 ved katalytiske processer. Specielt ved bekæmpelse af mange miljøproblemer spiller katalysatorer en stor rolle. Mest kendt er brugen af katalysatorer til rensning af udstødningsgas fra biler, men de bruges også i mange andre sammenhænge som f.eks. i raffinaderierne til at fjerne svovl fra brændstof og på kraftværkerne til røgrensning.
Biologiske systemer, som vi kender dem, kunne ikke eksistere uden katalysatorer i form af enzymer.
Som bekendt er en katalysator en forbindelse der forøger en kemisk reaktions hastighed uden selv at forbruges.
Man skelner mellem homogen og heterogen katalyse. Ved homogen katalyse har såvel katalysatoren som de reagerende stoffer samme tilstandsform, for eks. væske. Ved heterogen katalyse er katalysatoren typisk bundet til en fast overflade, mens de reagerende stoffer kan være på gas- eller væskeform.
Tidligere foregik udviklingen af nye katalysatorer nærmest ved at man prøvede sig frem. I dag har man et langt mere fundamentalt kendskab til reaktionsmekanismer og til de fysiske og kemiske egenskaber af overflader. Man er derfor i stand til at designe langt mere effektive katalysatorer.
I foredraget fortælles om forskningen inden for især heterogen katalyse, og der gives eksempler på hvorledes man ud fra kendskabet til overfladers reaktivitet på det atomare niveau kan designe nye katalysatorer med helt specifikke egenskaber.
Desuden demonstreres princippet i en bilkatalysator.

Alle interessserede er velkomne til foredraget.

Udvalgte links om katalyse:
ICAT hjemmeside  What is catalysis? (på engelsk)    Foredragsholderens hjemmeside
Firmaet Haldor Topsøes hjemmeside

Retur til forside     Til toppen af siden

NATURVIDENSKABELIGT SELSKAB PÅ FYN 
Formand: Vibeke Dorch Lauritsen. Tlf. 66 14 50 36. Webmaster: Ole Sørensen     Siden opdateret 12.9.99