NATURVIDENSKABELIGT SELSKAB PÅ FYN
Foreningens formål er at oplyse om naturvidenskab og teknologi.

Naturvidenskabeligt Selskab på Fyn arrangerede foredrag, ekskursioner mm. om naturvidenskabelige og teknologiske emner.
Foreningen blev stiftet i 1945 og nedlagt 2015.Med venlig hilsen
Styrelsen

Thomas B. Thriges Fond samt Institut for Matematik og Datalogi, SDU 

var sponsorer for Naturvidenskabeligt Selskab på Fyn